مباحثه، تالار علمی فقاهت
«تقریر» دلیل بر وجوب کراهت نفسانی از منکر و مناقشه آن - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: فقه استاد شب زنده دار (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=12)
+---- موضوع: «تقریر» دلیل بر وجوب کراهت نفسانی از منکر و مناقشه آن (/showthread.php?tid=1033)دلیل بر وجوب کراهت نفسانی از منکر و مناقشه آن - محمد 68 - 24-بهمن-1396

برای اثبات کراهت نفسانی نسبت به منکر ادله ای قابل تصویر است. ازجمله این ادله عبارت است از:

کراهت نفسانی از منکر، از لوازم ایمان و اسلام است؛ نمی‌شود کسی ایمان به خدای متعال داشته باشد، ولی نسبت به ترک کاری که حجت بر وجوبش قائم شده یا انجام کاری که حجت بر حرمتش قائم شده کراهت نداشته باشد.


مناقشه‌ی کبروی: لازمه‌ی واجب، لازم نیست واجب باشد
دلیلی نداریم بر اینکه: «چیزی که از لوازم واجبات است، واجب است.».
بله؛ «لازمه‌ی ایمان» نمی‌شود حکم متضاد با «ایمان» داشته باشد، اما لازم نیست حکم شرعیِ متحد داشته باشد. مثلاً لازمه‌ی استقبال قبله، استدبار نقطه‌ی مقابل قبله است، ولی لازم نیست شارع علاوه بر وجوب استقبال قبله، وجوب استدبار نقطه‌ی مقابل قبله را هم جعل کند!

مناقشه‌ی صغروی: کراهت از معاصی لازمه‌ی تمام مراتب ایمان نیست
ایمان ذومراتب است و کراهت نفسانی از منکر، لازمه‌ی کل مراتب ایمان نیست بلکه لازمه ی مراتب عالیه ی ایمان است. لذا ممکن است شخصی ایمان داشته باشد ولی نسبت به منکرات هم کراهت نداشته باشد.


RE: دلیل بر وجوب کراهت نفسانی از منکر و مناقشه آن - حسین بن علی - 24-بهمن-1396

اگر ایمان بدون کراهت از معاصی حقیقت نداشته باشد و دروغین باشد اشکال کبروی وارد نیست چون به ضرورت فقه ایمان و رعایت آن واجب است


RE: دلیل بر وجوب کراهت نفسانی از منکر و مناقشه آن - محمد 68 - 25-بهمن-1396

(24-بهمن-1396, 20:33)حسین بن علی نوشته: اگر ایمان بدون کراهت از معاصی حقیقت نداشته باشد و دروغین باشد اشکال کبروی وارد نیست چون به ضرورت فقه ایمان و رعایت آن واجب است

بسیاری از افراد هستند که به دلیل خوف از عقاب یا طمع در ثواب به انجام واجبات یا ترک محرمات میپردازند در حالی که ممکن است نسبت به انجام واجب کراهت نفسانی داشته باشد یا از با وجود رضا به حرام از آن اجتناب کند و با این وجود مؤمن است و اصلا همین التزام عملی با وجود آن تمایلات نفسانی، نشانه ی ایمان اوست.
پس اشکال کبروی صحیح است.