مباحثه، تالار علمی فقاهت
«رجال» اثبات توثیق بدون لفظ ثقه - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش رجال (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=29)
+--- انجمن: قواعد رجال (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=30)
+--- موضوع: «رجال» اثبات توثیق بدون لفظ ثقه (/showthread.php?tid=1148)اثبات توثیق بدون لفظ ثقه - هادی - 22-ارديبهشت-1397

یکی از مسائلی که در بین متاخرین مطرح شده این است که برای اثبات توثیق یک شخص فقط به لفظ ثقه اعتماد می کنند و بقیه الفاظ را از دایره ی توثیق خارج می کنند. و به همین دلیل در اثبات وثاقت بعضی بزرگان مانند: ابراهیم بن هاشم و حسین بن عبیدالله غضائری و احمد بن محمد بن حسن بن ولید و ..... دچار اشکال شده اند.
اما در پاسخ این روش باید گفت که تنها راه برای اثبات وثاقت روات ورود لفظ ثقه نیست و الفاظ دیگری از قبیل وجه اصحابنا، عین، شیخ و .... نیز می توان دال بر توثیق باشد و این امر از دقت در کتب رجال مشخص می شود برای مثال مراجعه شود به کتاب نجاشی در شرح حال ابان بن عثمان،الحسن بن علی بن زیاد الوشاء، الحسن و الحسین ابنا سعید، برید بن معاویه و بزرگانی از این دست که با لفظ ثقه از آن ها یاد نشده است. علاوه بر آن مطالعه خاتمه مستدرک ج7 ص89 فایده نهم بسیار مفید است حتما خوانده شود.