مباحثه، تالار علمی فقاهت
سوال بررسی اطلاق در فکلوا مما امسکن - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس سطح (اصولی) (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=18)
+---- انجمن: کفایه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=33)
+---- موضوع: سوال بررسی اطلاق در فکلوا مما امسکن (/showthread.php?tid=1156)بررسی اطلاق در فکلوا مما امسکن - 82036 - 26-مهر-1397

مرحوم آخوند درضمن مقدمات حکمت، 
 اطلاق فکلوا مما امسکن را از حیث میته و عدم آن، تمام دانسته است.

آیا استفاده اطلاق به جهت فعل فکلوا و حذف متعلق است و یا به جهت مای موصوله می باشد؟ 

 اگر دومی باشد مای موصوله از الفاظ عام بدلی است و نیازمند مقدمات حکمت نیست.