مباحثه، تالار علمی فقاهت
مراد از مخالفت با کتاب در کلام آیت الله سیستانی و نقد آن - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج اصول (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+---- انجمن: اصول استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=36)
+---- موضوع: مراد از مخالفت با کتاب در کلام آیت الله سیستانی و نقد آن (/showthread.php?tid=1238)مراد از مخالفت با کتاب در کلام آیت الله سیستانی و نقد آن - سید رضا حسنی - 14-دي-1397

آیت الله العظمی  سیستانی می فرمایند: مراد از مخالف کتاب در روایات طرح مخالف کتاب، مخالف روحی کتاب است. مانند مخالفت روایت تجویز بهتان به اهل بدعت که برداشت جواز بهتان زدن به دلیل مخالفت با روح قران طرد می شود.
به نظر می رسد این بیان تمام نیست؛
روایات طرح مخالف کتاب، مختص به مخالف روحی کتاب نیست. بلکه شامل خبر مخالف به نحو عموم من وجه با قرآن هم می‌شود.