مباحثه، تالار علمی فقاهت
مسح بر خفّین - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مطالب علمی (فقهی) (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=27)
+--- موضوع: مسح بر خفّین (/showthread.php?tid=1244)مسح بر خفّین - خیشه - 16-دي-1397

استاد سید احمد مددی فرمودند در بعضی از روایات آمده است که شخصی در محضر امیر المومنین گفت من دیدیم پیامبر یا اصحاب مسح بر خفین داشتند بعد حضرت فرمود قبل از نزول آیه سوره مبارکه مائده بوده است یا بعد از آن بوده است؟ آن مرد جواب داد نمی­دانم.

می­توان از این سوالی که حضرت امیر داشتند استفاده کرد که اجمالا مسح بر خفین بوده است ولی با نزول آیه وضوء در سوره مائده این حکم از بین رفته است.