مباحثه، تالار علمی فقاهت
اخطار ذهنی نیت در ابتدای نماز لازم است؟ - نسخه قابل چاپ

+- مباحثه، تالار علمی فقاهت (http://mobahathah.ir)
+-- انجمن: بخش فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مباحثات دروس خارج فقه (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: فقه استاد شهیدی (http://mobahathah.ir/forumdisplay.php?fid=14)
+---- موضوع: اخطار ذهنی نیت در ابتدای نماز لازم است؟ (/showthread.php?tid=2128)اخطار ذهنی نیت در ابتدای نماز لازم است؟ - حسین بن علی - 25-شهريور-1399

مشهور از متوسطین از علما هنگام شروع نماز، اخطار نیت به ذهن را لازم می دانند؛ اما متاخرین نپذیرفته و صرف نیت قربت ذهنی را کافی می دانند به گونه ای که اگر از او سوال شود، بتواند بدون تامل پاسخ دهد.
مرحوم خویی در استدلال بر عدم لزوم اخطار ذهنی نیت در ابتدای نماز علاوه بر نبود دلیل بر یان مدعا، به روایت «الصلاه اولها التکبیر و آخرها التسلیم» استدلال نموده است چرا که طبق این روایت اولین جزء نماز تکبیر است نه خطور ذهنی نیت.
اشکال به مرحوم خویی این است که
اولا این عبارت در هیچ روایتی وجود ندارد. بله روایت «الصلاه تحریمها التکبیر...» وجود دارد ولی اینکه قطع نماز بعد از تکبیر باشد حرام باشد، بر اینکه اولین جزء آن نیز تکبیر باشد دلالت ندارد
اما روایت «مفتاح الصلاه التکبیر» میتواند بر این مدعا دلالت کند که اولین جزء نماز تکبیراست
ثانیا: اخطار به ذهن، جزء قبل از تکبیر نیست؛ بلکه شرطمقارن تکبیر است و خطور آن قبل از تکبیر به جهت مقدمه علمیه است؛ بنابر این حتی اگر اولین جزء نماز تکبیر باشد نیز ممکن است اخطار به ذهن بعنوان شرط مقارن تکبیر لازم باشد.
بنابر این مهمترین دلیل بر عدم وجوب اخطار ذهنی نیت در ابتدای نماز نبود دلیل بر آن است.