مدیر ارشد
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینحسین . 26-اسفند-1396, 17:30
آفلاینعلی (پنهان)

مدیر‌ها
نام‌کاربری انجمن‌(ها) آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاین89194 اصول استاد سید محمود مددی
2-فروردين-1397, 00:16
آفلاینahhat رسائل شیخ
15-بهمن-1396, 15:06
آفلاینamirabas اصول استاد شب زنده دار
(پنهان)
آفلاینasemani اصول استاد شب زنده دار
11-دي-1395, 17:39
آفلاینابو الخیر اصول استاد شهیدی
22-اسفند-1396, 19:30
غایبرضا فقه آیت الله شاهرودی
مکاسب شیخ
5-اسفند-1396, 08:45
آفلاینفطرس فقه استاد قائینی
اصول استاد قائینی
27-اسفند-1396, 06:44
آفلاینفقه جواهری فقه استاد شهیدی
20-اسفند-1396, 17:47
آفلاینمحمد 68 فقه استاد شب زنده دار
26-اسفند-1396, 23:50
آفلاینمحمود رفاهی فرد فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
(پنهان)
آفلاینمسعود عطار منش اصول استاد سیدجواد شبیری
22-اسفند-1396, 08:10
آفلاینمهاجر فقه آیت الله شبیری زنجانی
25-اسفند-1395, 14:24
آفلاینمیرزا رضا نائینی کفایه
21-اسفند-1396, 12:18
آفلایننقيب پور شرح لمعه
12-آذر-1393, 07:33
آفلاینهادی بخش رجال
24-اسفند-1396, 12:11
آفلاینیا صاحب الزمان اصول استاد گنجی
7-اسفند-1396, 00:11

مدیر گروه
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینصبا 27-شهريور-1395, 22:18
آفلاینفقاهت 15-آذر-1395, 22:53

مدیران علمی
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلایناعلایی 6-اسفند-1396, 10:24

ناظم
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینمیثم
(ناظم)
22-اسفند-1396, 19:31