مدیر ارشد
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینحسین . 21-دي-1399, 19:14
آفلاینعلی (پنهان)

مدیر‌ها
نام‌کاربری انجمن‌(ها) آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاین89194 اصول استاد سید محمود مددی
4-بهمن-1397, 16:41
آفلاینahhat رسائل شیخ
15-بهمن-1396, 15:06
آفلاینamirabas اصول استاد شب زنده دار
(پنهان)
آفلاینasemani اصول استاد شب زنده دار
11-دي-1395, 17:39
آفلاینابو الخیر اصول استاد شهیدی
21-ارديبهشت-1397, 19:57
غایبرضا فقه آیت الله شاهرودی
مکاسب شیخ
2-آبان-1397, 08:16
آفلاینفطرس فقه استاد قائینی
اصول استاد قائینی
3-آذر-1398, 01:07
آفلاینفقه جواهری فقه استاد شهیدی
10-مهر-1397, 14:48
آفلاینمحمد 68 فقه استاد شب زنده دار
14-بهمن-1397, 22:38
آفلاینمحمود رفاهی فرد فقه استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی
(پنهان)
آفلاینمسعود عطار منش اصول استاد سیدجواد شبیری
6-بهمن-1399, 13:19
آفلاینمهاجر فقه آیت الله شبیری زنجانی
25-اسفند-1395, 14:24
آفلاینمیرزا رضا نائینی کفایه
17-مهر-1397, 12:22
آفلایننقيب پور شرح لمعه
12-آذر-1393, 07:33
آفلاینهادی بخش رجال
20-شهريور-1399, 13:34
آفلاینیا صاحب الزمان اصول استاد گنجی
8-دي-1397, 11:31

مدیر گروه
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینصبا 27-شهريور-1395, 22:18
آفلاینفقاهت 15-آذر-1395, 22:53

مدیران علمی
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلایناعلایی 6-اسفند-1396, 10:24

ناظم
نام‌کاربری آخرین بازدید رایانامه پیام‌خصوصی
آفلاینمیثم
(ناظم)
20-ارديبهشت-1397, 07:59