آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 4,724
موضوعات: 1,086
کاربران: 1,043
ارسال‌ها در هر روز: 2.13
موضوع‌ها در هر روز: 0.49
کاربران در هر روز: 0.47
میانگین ارسال‌های هر کاربر 4.53
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 1.04
پاسخ‌های هر موضوع: 3.35
عمومی
جدیدترین اعضا: ايليا
اعضایی که ارسال داشته اند: 16.59%
برترین ارسال کننده امروز: هیچ‌کس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: مطالب علمی (فقهی) (540 ارسال, 151 موضوع)
برترین معرف: mfeb.ir (126 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (126 پاسخ)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (125 پاسخ)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (117 پاسخ)
احکام اموات/تکفین (115 پاسخ)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (112 پاسخ)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (111 پاسخ)
مطلق و مقید (106 پاسخ)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (103 پاسخ)
تعارض ادله (103 پاسخ)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (96 پاسخ)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (86 پاسخ)
کتاب الصلوه (77 پاسخ)
درس خارج فقه سال تحصیلی 96-1395 (47 پاسخ)
فایده مباحث وضع (30 پاسخ)
مضاربه (28 پاسخ)
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (59,387 بازدید)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (57,404 بازدید)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (48,725 بازدید)
احکام اموات/تکفین (46,783 بازدید)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (40,325 بازدید)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (40,068 بازدید)
تعارض ادله (34,678 بازدید)
مبانی رجالی استاد شب زنده دار (33,743 بازدید)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (33,683 بازدید)
کتاب الصلوه (33,420 بازدید)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (30,213 بازدید)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (29,753 بازدید)
ترک استفصال (28,943 بازدید)
مطلق و مقید (28,405 بازدید)
استاد شهیدی:نظر میرزای قمی در مورد مقصودین بالافهام صحیح است (27,585 بازدید)