آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 3,904
موضوعات: 842
کاربران: 930
ارسال‌ها در هر روز: 2.17
موضوع‌ها در هر روز: 0.47
کاربران در هر روز: 0.52
میانگین ارسال‌های هر کاربر 4.2
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.91
پاسخ‌های هر موضوع: 3.64
عمومی
جدیدترین اعضا: measam modir
اعضایی که ارسال داشته اند: 16.56%
برترین ارسال کننده امروز: هیچ‌کس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: مطالب علمی (فقهی) (530 ارسال, 145 موضوع)
برترین معرف: mfeb.ir (126 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (126 پاسخ)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (125 پاسخ)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (117 پاسخ)
احکام اموات/تکفین (115 پاسخ)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (112 پاسخ)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (111 پاسخ)
مطلق و مقید (106 پاسخ)
تعارض ادله (103 پاسخ)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (103 پاسخ)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (96 پاسخ)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (86 پاسخ)
کتاب الصلوه (77 پاسخ)
درس خارج فقه سال تحصیلی 96-1395 (47 پاسخ)
فایده مباحث وضع (30 پاسخ)
مضاربه (28 پاسخ)
مبانی رجالی استاد شب زنده دار (24,766 بازدید)
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (22,588 بازدید)
ترک استفصال (21,624 بازدید)
استاد شهیدی:نظر میرزای قمی در مورد مقصودین بالافهام صحیح است (19,411 بازدید)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (19,157 بازدید)
تنها دلیل تام بر حجیت خبر ثقه به نظر استاد شهیدی(دامت برکاته) (15,940 بازدید)
مبانی اصولی آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله (15,215 بازدید)
احکام اموات/تکفین (14,933 بازدید)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (13,999 بازدید)
جایگاه لباس روحانیت (13,888 بازدید)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (13,291 بازدید)
امر مولوی و امر ارشادی (13,133 بازدید)
تقلید از مجتهد غیر اعلم (12,978 بازدید)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (12,725 بازدید)
دلالت لاینبغی بر حرمت (12,576 بازدید)