آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 6,975
موضوعات: 2,073
کاربران: 1,264
ارسال‌ها در هر روز: 2.38
موضوع‌ها در هر روز: 0.71
کاربران در هر روز: 0.43
میانگین ارسال‌های هر کاربر 5.52
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 1.64
پاسخ‌های هر موضوع: 2.36
عمومی
جدیدترین اعضا: دیبائی
اعضایی که ارسال داشته اند: 17.48%
برترین ارسال کننده امروز: خیشه (2 ارسال)
محبوب ترین انجمن: مطالب علمی (فقهی) (750 ارسال, 211 موضوع)
برترین معرف: mfeb.ir (126 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (126 پاسخ)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (125 پاسخ)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (117 پاسخ)
احکام اموات/تکفین (115 پاسخ)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (112 پاسخ)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (111 پاسخ)
مطلق و مقید (106 پاسخ)
تعارض ادله (104 پاسخ)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (103 پاسخ)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (96 پاسخ)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (86 پاسخ)
کتاب الصلوه (77 پاسخ)
درس خارج فقه سال تحصیلی 96-1395 (47 پاسخ)
فقه الکرونا (41 پاسخ)
فایده مباحث وضع (30 پاسخ)
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (116,190 بازدید)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (114,714 بازدید)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (102,720 بازدید)
احکام اموات/تکفین (97,426 بازدید)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (93,360 بازدید)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (93,310 بازدید)
تعارض ادله (83,354 بازدید)
مطلق و مقید (79,738 بازدید)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (78,804 بازدید)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (72,188 بازدید)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (71,185 بازدید)
کتاب الصلوه (68,548 بازدید)
مبانی رجالی استاد شب زنده دار (46,351 بازدید)
ترک استفصال (38,411 بازدید)
استاد شهیدی:نظر میرزای قمی در مورد مقصودین بالافهام صحیح است (36,791 بازدید)