آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 5,565
موضوعات: 1,435
کاربران: 1,174
ارسال‌ها در هر روز: 2.18
موضوع‌ها در هر روز: 0.56
کاربران در هر روز: 0.46
میانگین ارسال‌های هر کاربر 4.74
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 1.22
پاسخ‌های هر موضوع: 2.88
عمومی
جدیدترین اعضا: منظور
اعضایی که ارسال داشته اند: 16.87%
برترین ارسال کننده امروز: مهدی منصوری (4 ارسال)
محبوب ترین انجمن: مطالب علمی (فقهی) (584 ارسال, 168 موضوع)
برترین معرف: mfeb.ir (126 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (126 پاسخ)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (125 پاسخ)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (117 پاسخ)
احکام اموات/تکفین (115 پاسخ)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (112 پاسخ)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (111 پاسخ)
مطلق و مقید (106 پاسخ)
تعارض ادله (104 پاسخ)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (103 پاسخ)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (96 پاسخ)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (86 پاسخ)
کتاب الصلوه (77 پاسخ)
درس خارج فقه سال تحصیلی 96-1395 (47 پاسخ)
فایده مباحث وضع (30 پاسخ)
مضاربه (28 پاسخ)
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (74,681 بازدید)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (73,475 بازدید)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (64,770 بازدید)
احکام اموات/تکفین (60,386 بازدید)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (55,057 بازدید)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (54,837 بازدید)
تعارض ادله (48,227 بازدید)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (45,468 بازدید)
مطلق و مقید (43,822 بازدید)
کتاب الصلوه (43,037 بازدید)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (42,149 بازدید)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (42,067 بازدید)
مبانی رجالی استاد شب زنده دار (37,823 بازدید)
ترک استفصال (31,615 بازدید)
استاد شهیدی:نظر میرزای قمی در مورد مقصودین بالافهام صحیح است (30,555 بازدید)