آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 4,700
موضوعات: 1,078
کاربران: 1,015
ارسال‌ها در هر روز: 2.3
موضوع‌ها در هر روز: 0.53
کاربران در هر روز: 0.5
میانگین ارسال‌های هر کاربر 4.63
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 1.06
پاسخ‌های هر موضوع: 3.36
عمومی
جدیدترین اعضا: صادق سلامی
اعضایی که ارسال داشته اند: 17.04%
برترین ارسال کننده امروز: هیچ‌کس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: مطالب علمی (فقهی) (537 ارسال, 150 موضوع)
برترین معرف: mfeb.ir (126 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (126 پاسخ)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (125 پاسخ)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (117 پاسخ)
احکام اموات/تکفین (115 پاسخ)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (112 پاسخ)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (111 پاسخ)
مطلق و مقید (106 پاسخ)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (103 پاسخ)
تعارض ادله (103 پاسخ)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (96 پاسخ)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (86 پاسخ)
کتاب الصلوه (77 پاسخ)
درس خارج فقه سال تحصیلی 96-1395 (47 پاسخ)
فایده مباحث وضع (30 پاسخ)
مضاربه (28 پاسخ)
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (51,653 بازدید)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (49,350 بازدید)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (41,229 بازدید)
احکام اموات/تکفین (38,916 بازدید)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (32,997 بازدید)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (32,385 بازدید)
مبانی رجالی استاد شب زنده دار (31,912 بازدید)
کتاب الصلوه (28,182 بازدید)
تعارض ادله (28,082 بازدید)
ترک استفصال (28,046 بازدید)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (27,283 بازدید)
استاد شهیدی:نظر میرزای قمی در مورد مقصودین بالافهام صحیح است (25,800 بازدید)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (24,776 بازدید)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (24,085 بازدید)
مطلق و مقید (22,564 بازدید)