آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 5,998
موضوعات: 1,670
کاربران: 1,201
ارسال‌ها در هر روز: 2.26
موضوع‌ها در هر روز: 0.63
کاربران در هر روز: 0.45
میانگین ارسال‌های هر کاربر 4.99
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 1.39
پاسخ‌های هر موضوع: 2.59
عمومی
جدیدترین اعضا: 5118amir
اعضایی که ارسال داشته اند: 16.74%
برترین ارسال کننده امروز: هادی اسکندری (2 ارسال)
محبوب ترین انجمن: مطالب علمی (فقهی) (594 ارسال, 171 موضوع)
برترین معرف: mfeb.ir (126 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (126 پاسخ)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (125 پاسخ)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (117 پاسخ)
احکام اموات/تکفین (115 پاسخ)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (112 پاسخ)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (111 پاسخ)
مطلق و مقید (106 پاسخ)
تعارض ادله (104 پاسخ)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (103 پاسخ)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (96 پاسخ)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (86 پاسخ)
کتاب الصلوه (77 پاسخ)
درس خارج فقه سال تحصیلی 96-1395 (47 پاسخ)
فایده مباحث وضع (30 پاسخ)
مضاربه (28 پاسخ)
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (84,856 بازدید)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (83,946 بازدید)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (74,824 بازدید)
احکام اموات/تکفین (69,406 بازدید)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (64,375 بازدید)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (64,067 بازدید)
تعارض ادله (56,471 بازدید)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (53,703 بازدید)
مطلق و مقید (52,487 بازدید)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (49,601 بازدید)
کتاب الصلوه (49,509 بازدید)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (49,410 بازدید)
مبانی رجالی استاد شب زنده دار (39,932 بازدید)
ترک استفصال (33,456 بازدید)
استاد شهیدی:نظر میرزای قمی در مورد مقصودین بالافهام صحیح است (32,602 بازدید)