آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 7,322
موضوعات: 2,147
کاربران: 1,285
ارسال‌ها در هر روز: 2.42
موضوع‌ها در هر روز: 0.71
کاربران در هر روز: 0.43
میانگین ارسال‌های هر کاربر 5.7
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 1.67
پاسخ‌های هر موضوع: 2.41
عمومی
جدیدترین اعضا: فرید باوی
اعضایی که ارسال داشته اند: 17.35%
برترین ارسال کننده امروز: مسعود عطار منش (2 ارسال)
محبوب ترین انجمن: مطالب علمی (فقهی) (767 ارسال, 217 موضوع)
برترین معرف: mfeb.ir (126 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (126 پاسخ)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (125 پاسخ)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (117 پاسخ)
احکام اموات/تکفین (115 پاسخ)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (112 پاسخ)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (111 پاسخ)
مطلق و مقید (106 پاسخ)
تعارض ادله (104 پاسخ)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (103 پاسخ)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (96 پاسخ)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (86 پاسخ)
کتاب الصلوه (77 پاسخ)
درس خارج فقه سال تحصیلی 96-1395 (47 پاسخ)
فقه الکرونا (41 پاسخ)
فایده مباحث وضع (30 پاسخ)
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (122,783 بازدید)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (121,864 بازدید)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (109,689 بازدید)
احکام اموات/تکفین (104,431 بازدید)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (100,756 بازدید)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (99,916 بازدید)
تعارض ادله (89,519 بازدید)
مطلق و مقید (86,749 بازدید)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (85,422 بازدید)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (78,043 بازدید)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (77,223 بازدید)
کتاب الصلوه (73,166 بازدید)
مبانی رجالی استاد شب زنده دار (48,320 بازدید)
ترک استفصال (40,169 بازدید)
استاد شهیدی:نظر میرزای قمی در مورد مقصودین بالافهام صحیح است (38,003 بازدید)