آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 6,433
موضوعات: 1,855
کاربران: 1,223
ارسال‌ها در هر روز: 2.36
موضوع‌ها در هر روز: 0.68
کاربران در هر روز: 0.45
میانگین ارسال‌های هر کاربر 5.26
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 1.52
پاسخ‌های هر موضوع: 2.47
عمومی
جدیدترین اعضا: amirsaleh
اعضایی که ارسال داشته اند: 17.09%
برترین ارسال کننده امروز: هادی اسکندری (3 ارسال)
محبوب ترین انجمن: مطالب علمی (فقهی) (657 ارسال, 178 موضوع)
برترین معرف: mfeb.ir (126 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (126 پاسخ)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (125 پاسخ)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (117 پاسخ)
احکام اموات/تکفین (115 پاسخ)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (112 پاسخ)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (111 پاسخ)
مطلق و مقید (106 پاسخ)
تعارض ادله (104 پاسخ)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (103 پاسخ)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (96 پاسخ)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (86 پاسخ)
کتاب الصلوه (77 پاسخ)
درس خارج فقه سال تحصیلی 96-1395 (47 پاسخ)
فقه الکرونا (41 پاسخ)
فایده مباحث وضع (30 پاسخ)
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (94,442 بازدید)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (93,523 بازدید)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (84,161 بازدید)
احکام اموات/تکفین (77,202 بازدید)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (73,494 بازدید)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (73,287 بازدید)
تعارض ادله (64,896 بازدید)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (61,064 بازدید)
مطلق و مقید (60,795 بازدید)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (56,911 بازدید)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (56,351 بازدید)
کتاب الصلوه (55,318 بازدید)
مبانی رجالی استاد شب زنده دار (41,853 بازدید)
ترک استفصال (35,180 بازدید)
استاد شهیدی:نظر میرزای قمی در مورد مقصودین بالافهام صحیح است (34,098 بازدید)