آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 5,491
موضوعات: 1,388
کاربران: 1,140
ارسال‌ها در هر روز: 2.28
موضوع‌ها در هر روز: 0.58
کاربران در هر روز: 0.47
میانگین ارسال‌های هر کاربر 4.82
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 1.22
پاسخ‌های هر موضوع: 2.96
عمومی
جدیدترین اعضا: یاسین سائل
اعضایی که ارسال داشته اند: 17.28%
برترین ارسال کننده امروز: هیچ‌کس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: مطالب علمی (فقهی) (584 ارسال, 168 موضوع)
برترین معرف: mfeb.ir (126 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (126 پاسخ)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (125 پاسخ)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (117 پاسخ)
احکام اموات/تکفین (115 پاسخ)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (112 پاسخ)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (111 پاسخ)
مطلق و مقید (106 پاسخ)
تعارض ادله (104 پاسخ)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (103 پاسخ)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (96 پاسخ)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (86 پاسخ)
کتاب الصلوه (77 پاسخ)
درس خارج فقه سال تحصیلی 96-1395 (47 پاسخ)
فایده مباحث وضع (30 پاسخ)
مضاربه (28 پاسخ)
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (65,230 بازدید)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (64,543 بازدید)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (56,319 بازدید)
احکام اموات/تکفین (52,036 بازدید)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (46,175 بازدید)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (45,893 بازدید)
تعارض ادله (40,532 بازدید)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (37,961 بازدید)
کتاب الصلوه (37,362 بازدید)
مبانی رجالی استاد شب زنده دار (35,548 بازدید)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (34,962 بازدید)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (34,549 بازدید)
مطلق و مقید (33,826 بازدید)
ترک استفصال (29,819 بازدید)
استاد شهیدی:نظر میرزای قمی در مورد مقصودین بالافهام صحیح است (28,853 بازدید)