آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 3,919
موضوعات: 853
کاربران: 943
ارسال‌ها در هر روز: 2.11
موضوع‌ها در هر روز: 0.46
کاربران در هر روز: 0.51
میانگین ارسال‌های هر کاربر 4.16
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.9
پاسخ‌های هر موضوع: 3.59
عمومی
جدیدترین اعضا: 2754724850
اعضایی که ارسال داشته اند: 16.44%
برترین ارسال کننده امروز: هیچ‌کس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: مطالب علمی (فقهی) (530 ارسال, 145 موضوع)
برترین معرف: mfeb.ir (126 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (126 پاسخ)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (125 پاسخ)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (117 پاسخ)
احکام اموات/تکفین (115 پاسخ)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (112 پاسخ)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (111 پاسخ)
مطلق و مقید (106 پاسخ)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (103 پاسخ)
تعارض ادله (103 پاسخ)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (96 پاسخ)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (86 پاسخ)
کتاب الصلوه (77 پاسخ)
درس خارج فقه سال تحصیلی 96-1395 (47 پاسخ)
فایده مباحث وضع (30 پاسخ)
مضاربه (28 پاسخ)
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (33,311 بازدید)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (27,528 بازدید)
مبانی رجالی استاد شب زنده دار (26,499 بازدید)
ترک استفصال (23,562 بازدید)
احکام اموات/تکفین (23,165 بازدید)
استاد شهیدی:نظر میرزای قمی در مورد مقصودین بالافهام صحیح است (21,318 بازدید)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (21,228 بازدید)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (20,278 بازدید)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (18,728 بازدید)
تنها دلیل تام بر حجیت خبر ثقه به نظر استاد شهیدی(دامت برکاته) (17,188 بازدید)
مبانی اصولی آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله (17,096 بازدید)
تعارض ادله (16,200 بازدید)
کتاب الصلوه (15,807 بازدید)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (15,807 بازدید)
مطلق و مقید (15,446 بازدید)