آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 4,984
موضوعات: 1,202
کاربران: 1,077
ارسال‌ها در هر روز: 2.18
موضوع‌ها در هر روز: 0.53
کاربران در هر روز: 0.47
میانگین ارسال‌های هر کاربر 4.63
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 1.12
پاسخ‌های هر موضوع: 3.15
عمومی
جدیدترین اعضا: عرفان عزیزی
اعضایی که ارسال داشته اند: 16.81%
برترین ارسال کننده امروز: مسعود عطار منش (7 ارسال)
محبوب ترین انجمن: مطالب علمی (فقهی) (550 ارسال, 161 موضوع)
برترین معرف: mfeb.ir (126 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (126 پاسخ)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (125 پاسخ)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (117 پاسخ)
احکام اموات/تکفین (115 پاسخ)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (112 پاسخ)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (111 پاسخ)
مطلق و مقید (106 پاسخ)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (103 پاسخ)
تعارض ادله (103 پاسخ)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (96 پاسخ)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (86 پاسخ)
کتاب الصلوه (77 پاسخ)
درس خارج فقه سال تحصیلی 96-1395 (47 پاسخ)
فایده مباحث وضع (30 پاسخ)
مضاربه (28 پاسخ)
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (61,040 بازدید)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (59,226 بازدید)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (50,748 بازدید)
احکام اموات/تکفین (48,386 بازدید)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (41,984 بازدید)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (41,746 بازدید)
تعارض ادله (36,845 بازدید)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (35,404 بازدید)
کتاب الصلوه (34,701 بازدید)
مبانی رجالی استاد شب زنده دار (34,453 بازدید)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (31,736 بازدید)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (31,025 بازدید)
مطلق و مقید (29,938 بازدید)
ترک استفصال (29,179 بازدید)
استاد شهیدی:نظر میرزای قمی در مورد مقصودین بالافهام صحیح است (28,021 بازدید)