آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 5,370
موضوعات: 1,338
کاربران: 1,122
ارسال‌ها در هر روز: 2.29
موضوع‌ها در هر روز: 0.57
کاربران در هر روز: 0.48
میانگین ارسال‌های هر کاربر 4.79
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 1.19
پاسخ‌های هر موضوع: 3.01
عمومی
جدیدترین اعضا: peyman
اعضایی که ارسال داشته اند: 16.93%
برترین ارسال کننده امروز: emam_khamenei313 (3 ارسال)
محبوب ترین انجمن: مطالب علمی (فقهی) (564 ارسال, 166 موضوع)
برترین معرف: mfeb.ir (126 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (126 پاسخ)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (125 پاسخ)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (117 پاسخ)
احکام اموات/تکفین (115 پاسخ)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (112 پاسخ)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (111 پاسخ)
مطلق و مقید (106 پاسخ)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (103 پاسخ)
تعارض ادله (103 پاسخ)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (96 پاسخ)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (86 پاسخ)
کتاب الصلوه (77 پاسخ)
درس خارج فقه سال تحصیلی 96-1395 (47 پاسخ)
فایده مباحث وضع (30 پاسخ)
مضاربه (28 پاسخ)
اصول عملیه/برائت /ادله برائت (63,613 بازدید)
امر معروف/ اثبات وجوب / ادلة مقتضی وجوب وادله مقتضی عدم وجوب (62,613 بازدید)
درس خارج اصول استاد شهیدی سال تحصیلی 96-1395 بحث استصحاب (54,168 بازدید)
احکام اموات/تکفین (50,397 بازدید)
خارج فقه آیة الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (44,573 بازدید)
خارج اصول آیة الله العظمی سبحانی(حفظه الله) سال تحصیلی 96-1395 (44,324 بازدید)
تعارض ادله (38,756 بازدید)
تقریرات سال تحصیلی 96-95 (36,732 بازدید)
کتاب الصلوه (36,110 بازدید)
مبانی رجالی استاد شب زنده دار (35,012 بازدید)
برائت/ ادله احتیاط/ اخبار تثلیث 95.10.18 (33,403 بازدید)
خارج فقه آیت الله سبحانی (حفظه الله) سال تحصیلی96 -1395 (32,984 بازدید)
مطلق و مقید (32,118 بازدید)
ترک استفصال (29,595 بازدید)
استاد شهیدی:نظر میرزای قمی در مورد مقصودین بالافهام صحیح است (28,513 بازدید)